21 czerwca 2021

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2026”

Komisja w składzie:

  1. Renata Fijałkowska- z-ca Dyrektora
  2. Elżbieta Kos- Konsultant
  3. Dominika Niemiec- Główny Księgowy

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem konsultacji do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i załączonym projektem „projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2026” zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin i formę przeprowadzenia konsultacji.

Zainteresowane podmioty/osoby/instytucje otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Oświęcimiu na adres: pcpr@powiat.oswiecim.pl  lub przez portal ePUAP.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 8.06.2021r. do 20.06.2021r.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Wobec powyższego konsultacje uważa się za przeprowadzone.

 

Tomasz Bielecki

Dyrektor