10 września 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu publikuje informację o wyborze wykonawców do realizacji zamówienia – AOON – osoby dorosłe z niepełnosprawnością.

protokół z postepowania o udzielnie zamówienia – nabór wykonawców -AOON- osoby dorosłe z niepełnosprawnością