13 września 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia w zakresie: indywidulane poradnictwo psychologiczne dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przemocy.

indywidulane poradnictwo pedagogiczne dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przemocy