13 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu chemia dla uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dzieci, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze maksymalnie 30 godzin.

Poniżej link do  niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090086,zaproszenie-do-zlozenia-ofert-korepetycje-z-chemi.html