14 kwietnia 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Realizacja indywidualnej terapii metodą Warnkego dla uczestnika projektu -„Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”, tj. dziecka niepełnosprawnego w wieku 9 lat w wymiarze maksymalnie 21 godzin.

Poniżej zamieszczono link do niniejszego postępowania.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2090484,zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacej-terapii-metoda-warnkego.html