22 lipca 2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na
realizację wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka dla uczestników
projektu „Nowe wyzwania- lepsza przyszłość” tj. dzieci, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności
w wymiarze maksymalnie 45 godzin.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2141491,zaproszenie-do-skladania-ofert-korepetycje-z-matematyki.html