21 listopada 2022

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w wypełnianiu misji niesienia pomocy, wyrazy uznania za wysiłek, trud i niezwykłe poświęcenie oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym.

Życzymy wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.

Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Dyrekcja
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie