17 kwietnia 2023

Starosta Oświęcimski oraz Dyrektor PCPR w Oświęcimiu zapraszają na Rodzinny Piknik dla pieczy zastępczej.

16 czerwca 2023r. o godzinie 15.00 zapraszamy do Old Tree Villa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!