(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Konkursy/ Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Księgowy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

 

Załączniki:

Archiwum

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zatrudni od sierpnia bieżącego roku na umowę cywilnoprawną / umowa zlecenie bądź umowa o świadczenie usług:

psychologa
dietetyka
rehabilitanta
pielęgniarki
do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych.

Specjalistyczne poradnictwo polegać będzie na wsparciu opiekunów osób niepełnosprawnych w nauce pielęgnacji , nauce rehabilitacji i nauce ustalania odpowiedniej dla rodzaju schorzenia diety oraz na udzielaniu wsparcia psychologicznego, bądź terapeutycznego w miejscu zamieszkania w przypadku
rehabilitanta i pielęgniarki ,lub ustalonego przez dyrektora PCPR w Oświęcimiu miejsca świadczenia usługi w przypadku dietetyka i psychologa.

Koszt jednej godziny specjalistycznego poradnictwa w zakresie j.w nie może przekroczyć 40zł/godz.

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4 osobiście lub za pośrednictwem poczty od 1 lipca bieżącego roku przedstawiając równocześnie dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia.

Wielkość czcionki
Kontrast