(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  NAZWA PROJEKTU: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” OKRES REALIZACJI: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2020 r. REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" pozyskało kwotę 1 273 594 zł, która zostanie przeznaczona na zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej...

Wielkość czcionki
Kontrast