(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

zamówienia publiczne/zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku – Wsparcie z zakresu terapii małżeńskiej/partnerskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Terapii małżeńskiej / partnerskiej Poniże zamieszczono link dotyczący niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2084094,rozeznanie-rynku-na-wsparcie-z-zakresu-terapii-malzenskiejpartnerskiej.html...

Rozeznanie rynku na indywidualne poradnictwo pedagogiczne

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi w tym dla ofiar przemocy w wymiarze maksymalnie 160 godzin. Poniżej w załączniku zamieszczono link dotyczący niniejszego postępowania.   https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2080266,rozeznanie-rynku-na-indywidualne-poradnictwo-pedagogiczne.html...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W FORMIE POBYTU CAŁODOBOWEGO DLA KLIENTÓW PCPR W OŚWIĘCIMIU Poniżej  zamieszczono link do niniejszego postępowania. https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2073193,swiadczenie-uslug-opieki-wytchnieniowej-w-formie-pobytu-calodobowego-dla-klientow-pcpr-w-oswiecimiu.html   Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 9a1dcfce-f1e0-4c59-a84c-5dea691e3b1a...

Wielkość czcionki
Kontrast