(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Konkursy

rozeznania na kurs samoobrony dla kobiet oraz dzieci

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację kursu samoobrony w wymiarze 30 godzin dla maksymalnie 12  dorosłych kobiet oraz dla maksymalnie 12 dzieci doświadczających  przemocy. Realizacja kursu wymaga zatrudniania trenera dla kobiet, trenera dla dzieci oraz osoby wspomagającej.  Zajęcia dla kobiet dorosłych oraz dzieci powinny odbywać się  jednym miejscu oraz czasie. W miejscu wykonywania usługi powinien znajdować się parking oraz dostęp do środków komunikacji miejskiej. rozeznanie samoobrona...

Zapytanie ofertowe- kurs samoobrony dla kobiet

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację kursu samoobrony w wymiarze 30 godzin dla maksymalnie 12  dorosłych kobiet oraz dla maksymalnie 12 dzieci doświadczających  przemocy. Realizacja kursu wymaga zatrudniania trenera dla kobiet, trenera dla dzieci oraz osoby wspomagającej.  Zajęcia dla kobiet dorosłych oraz dzieci powinny odbywać się  jednym miejscu oraz czasie. W miejscu wykonywania usługi powinien znajdować się parking oraz dostęp do środków komunikacji miejskiej. rozeznanie rynku kurs samoobrony dla kobiet...

Rozeznanie rynku- indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na realizację wsparcia w zakresie : indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych. indywidulane poradnictwo pedagogiczne dla dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych...

Rozeznanie rynku – indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert  na realizację wsparcia z zakresu ; indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych w wymiarze 80 godzin oraz przewlekłego stresu w wymiarze 30 godzin. indywidulane poradnictwo psychologiczne dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych...

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia. Celem głównym zamówienia będzie organizacja szkoleń wyjazdowych wraz z noclegiem i wyżywieniem oraz zapewnieniem transportu na i ze szkolenia, realizowanych w ramach projektu „Pokonajmy kryzys”. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przewiduje zastosowanie prawa opcji w szczególności zmniejszenie zakresu zamówienia do wysokości 40%. Związane to jest w szczególności z pandemią koronawirusa SARS-CoV. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: zapytanie w...

Wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą; " Nowe wezwania- lepsza przyszłość'  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Ogłoszenie o wynikach...

Nabór na 1  stanowisko urzędnicze  – referenta w dziale Pomocy Instytucjonalnej  i Realizacji Świadczeń

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.)  nabór na 1  stanowisko urzędnicze  - referenta w dziale Pomocy Instytucjonalnej  i Realizacji świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. gen. Józefa Bema 4 Szczegółowe informacje w załącznikach.  znajdują się w załącznikach. Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze Oświadczenie Kwestionariusz osobowy    ...

Zapytanie ofertowe – pedagog

  Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19   ROZEZNANIE RYNKU Opis przedmiotu zamówienia   Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych, w wymiarze maksymalnie 550 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.   Warunki współpracy Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2021 r. do 28. 02....

Wielkość czcionki
Kontrast